loader image

nasze specjalizacje

Skorzystaj z porady prawnej naszej kancelarii

Obszar praktyk

Odszkodowanie za udział w wypadku komunikacyjnym

Przysługuje Ci odszkodowania z polisy OC sprawcy wypadku komunikacyjnego. Ponadto jeśli ucierpiałeś jako pieszy, rowerzysta, kierowca lub pasaż er komunikacji publicznej możesz się ubiegać o zadośćuczynienie za udział w wypadku komunikacyjnym.

Odszkodowania za błąd medyczny

Kancelaria dochodzi odszkodowań za błędy medyczne. W razie uszczerbku na zdrowiu oprócz odszkodowania dochodzimy m.in. zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, renty, kosztów przygotowania do innego zawodu, zwrotu kosztów leczenia (m.in. koszty lekarstw, wizyt lekarskich oraz przewozu poszkodowanego do szpitala), jak również utraconych dochodów.

Odszkodowanie lub zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej

Jeśli na skutek wypadku straciłeś czł onka swojej bliskiej rodziny przysługuje Ci wypł ata z polisy niezależnie od otrzymanego zasił ku pogrzebowego. Ponadto jeśli zmarły pozostawał w stosunku pracy, możesz ubiegać się o odprawę pośmiertną.

Zadośćuczynienie za uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia

Jeśli w wyniku wypadku cierpisz lub czasowo cierpiałeś na zatrucie, nerwicę, chorobę psychiczną (depresję) lub na róż nego rodzaju uszkodzenia ciała (złamania, pęknięcia).

Odszkodowanie za wypadek w pracy

Pracownikowi, który uległ wypadkowi w pracy należy się zadośćuczynienie pieniężne oraz odszkodowanie z ZUS, a także dodatkowe, ewentualne odszkodowanie za wypadek w pracy z tytułu ubezpieczenia grupowego.

Pomoc prawna przy odszkodowaniach majątkowych

Jeśli w wyniku wypadku Twoje auto jest do kasacji, musisz zakupić drogie części, samochód utracił wartość. Ponadto jeśli Twój majątek ucierpiał w wyniku pożaru, zalania lub został zniszczony (całościowo lub w części).

Prawo karne, karno-skarbowe i karno-gospodarcze

Kancelaria oferuje kompleksową i profesjonalną pomoc prawną w zakresie prawa karnego i karnego skarbowego a także w sferze karno - gospodarczej na każdym etapie postepowania karnego zarówno sądowego jak i przygotowawczego i we wszystkich czynnościach procesowych.

Odszkodowania i zadośćuczynienie

Jeśli w wyniku wypadku Twoje auto jest do kasacji, musisz zakupić drogie części, samochód utracił wartość. Ponadto jeśli Twój majątek ucierpiał w wyniku pożaru, zalania lub został zniszczony (całościowo lub w części).

Postępowania transgraniczne w ramach obszaru UE

Obecnie coraz więcej osób pracuje, żyje, zakłada rodziny czy to poza Polską czy wspólnie z obcokrajowcami. Sprawy o charakterze transgranicznym wymagają rozwiązania wieloaspektowych problemów, począwszy od kwestii jurysdykcji, przez stosowanie jednolitych procedur, kwestii doręczanie dokumentów, poprzez wybór prawa materialnego i egzekucji orzeczeń skończywszy. Nasza kancelaria ma w tej materii spore doświadczenie praktyczne. Pomagamy we wszystkim sprawach z tzw. czynnikiem obcym, czy to w przypadku rozwodów, rozstań, spraw spadkowych a także uznawaniem orzeczeń sądów zagranicznych.

Rozwody

Kiedy relacje w Twoim małżeństwie się komplikują, nasza Kancelaria zajmie się wszystkimi niezbędnymi sprawami związanymi z przeprowadzeniem rozwodu czy separacji. Pomożemy także w sprawach o alimenty czy w kwestiach związanymi z kontaktami. Kancelaria zajmuje się także kwestią podziału majątku. Stąd kancelaria

Rozstania par

Coraz częściej ta forma wspólnego życia jest wybierana przez pary w Polsce. Rozpad związku faktycznego także powoduje wiele komplikacji począwszy od kwestii finansowych a skończywszy na władzy rodzicielskiej, kontaktach i alimentach. Stąd kancelaria:

Ignorantia legis neminem excusat

Kancelaria Adwokacka Katowice